Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Służby controllingowe powinny obejmować swym zasięgiem wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa. Aby zapewnić efektywność rozwiązań controllingowych, działania te powinny być ukierunkowane na kluczowe dla przedsiębiorstwa elementy, tak by system controliingu mógł rzeczywiście wspomagać kierownictwo w podejmowaniu decyzji, a nawet stanowić swoiste narzędzie w ręku menedżera. Do tych elementów należy zaliczyć: cele…
Procesy kontroli

Procesy kontroli

Procesy zarządzania w każdym przedsiębiorstwie podlegają ciągłym zmianom, gdyż zmienia się zarówno otoczenie, jak i jego wewnętrzne zasoby. Przedsiębiorstwo może nie tylko dostosowywać się do otoczenia, lecz również może je aktywnie kształtować zgodnie z własnymi interesami i oczekiwaniami. Może oddziaływać na popyt, preferencje swo­ich klientów, na konkurencję, dostawców, również na…
Zarządzanie grupami i zespołami – cz.2

Zarządzanie grupami i zespołami – cz.2

Na moc merytoryczną grupy składa się potencjał intelektualny: wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz mądrość osób w zespole zadaniowym. Dotyczy to zarówno kie­rownika, jak i współpracujących specjalistów. Potencjał ten jest przede wszystkim organizowany pod specjalistyczne potrzeby rozwiązywanego zagadnienia. To jest główna determinanta komponowania składu zespołu zadaniowego. Trzeba podkreś­lić, że do rozwiązania problemu…