Co to jest biznesplan?

Biznesplan jest zestawem dokumentów (np. danych źródłowych, wyników obliczeń i wykonanych na tej podstawie analiz, zestawu przyjętych założeń), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej. Obejmuje on działalność historyczną (dwa lub trzy poprzednie okresy), bieżącą oraz okres kilku następnych lat.

Biznesplan jest planem menedżerów, określającym zdolność do podejmowania skutecznych działań, zmierzających do trwałego usytuowania firmy na rynku, czyli finansowo efektywnego połączenia wykorzystania możliwości jakie stwarza rynek z zasobami firmy. Zadaniem kadry kierowniczej jest więc stworzenie realnych podstaw, zapewniających osiąganie i utrzymanie na zaplanowanym poziomie założonych celów działania.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *