Najlepszy model biznesplanu – cz.4

Najlepszy model biznesplanu – cz.4

Plan organizacyjny 1.Struktura rozdziału Rozdział ten często dzieli się na trzy odrębne części dotyczące: organizacji pracy oraz posiadanych zasobów ludzkich, kalendarza organizacyjnego, kosztów zatrudnienia. Poziom kwalifikacji i doświadczeń kadry menedżerskiej ma podstawowe zna­czenie dla sukcesu zaplanowanego przedsięwzięcia, dlatego temat ten budzi szczególne zainteresowanie potencjalnych inwestorów. W związku z tym staran­ne opracowanie…
Najlepszy model biznesplanu – cz.3

Najlepszy model biznesplanu – cz.3

Plan marketingowy 1.Struktura planu marketingowego Marketing, pełniący jedną z podstawowych funkcji kształtujących funkcjonowa­nie i pozycję przedsiębiorstwa na rynku, wyodrębnia się jako osobny, specjalny, bardzo zresztą ważny, rozdział biznesplanu. Opisując działania marketingowe przedsiębiorstwa, należy więc mieć na uwa­dze opracowanie kompleksowego planu marketingowego, w którym zostaną omó­wione zagadnienia dotyczące cech oferowanego produktu…
Najlepszy model biznesplanu – cz.2

Najlepszy model biznesplanu – cz.2

Plan techniczny 1.Struktura planu technicznego Głównym celem jaki stawia się przed planem technicznym jest pokazanie, że przedsiębiorstwo jest w stanie wyprodukować dany wyrób lub dostarczać usługę na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym powinien on zawierać przynajmniej następujące elementy: podstawowe cele strategiczne w sferze technicznej, opis wyrobu lub usługi…