Procedura sporządzania biznesplanu – cz.3

Procedura sporządzania biznesplanu – cz.3

Plan restrukturyzacji 1.Wprowadzenie Plan restrukturyzacji jest szczególnym rodzajem planu działania przedsiębiorstwa (biznesplanu), przygotowywanym w przypadku konieczności dostosowywania jego działalności do warunków gospodarki rynkowej. Skuteczność proponowanych dzia­łań zależy od sprawności opracowywania i wdrażania programów restrukturyzacji oraz od trafnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw przez wszystkie zainteresowane strony, w tym głównie przez'banki i wierzycieli.…
Procedura sporządzania biznesplanu – cz.2

Procedura sporządzania biznesplanu – cz.2

Zawartość studium wykonalności (biznesplanu) zalecana w ramach ZPORR W przypadku opracowywania biznesplanu czy studium wykonalności, które mają posłużyć do uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych należy dostosować ich budowę do specjalnie przygotowanych wytycznych przez instytucję zarządzającą. Zgodnie z nimi studium wykonalności lub biznesplan powinien zawierać następujące sekcje: wnioski z przeprowadzonej analizy, definicja…
Procedura sporządzania biznesplanu – cz.1

Procedura sporządzania biznesplanu – cz.1

Liczne przykłady pokazują, że nie istnieje jedna, jedynie właściwa procedura sporządzania biznesplanu. Za komentarz niech posłuży stwierdzenie, w myśl któ­rego „nie powinno być, oczywiście, żadnych ograniczeń co do składników, ja­kich każdy może użyć w swej analitycznej kuchni, czy jest ekonomistą, czy przy­rodnikiem. Każdy może zastosować najbardziej skomplikowane i egzotyczne składniki,…