Co to jest biznesplan?

Co to jest biznesplan?

Biznesplan jest zestawem dokumentów (np. danych źródłowych, wyników obliczeń i wykonanych na tej podstawie analiz, zestawu przyjętych założeń), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej.…
Planowanie czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa

Planowanie czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa

Planowanie, jako jedna z najbardziej istotnych funkcji zarządzania, powinno stać się narzędziem aktywnego sterowania wszelkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie, a nie tylko zabiegiem czysto formalnym. W związku z tym, koncepcja przedstawiona w tej pracy, za nadrzędną funkcję planowania uznaje stawianie celów działania i pokazywanie sposobów ich osiągania, a nie wyłącznie…
Biznes plan – Struktura

Biznes plan – Struktura

Biznes plan to złota księga w firmie, do której powinny mieć dostęp wszyscy którzy mogą przyczynić się do realizacji jego założeń i celów. Jak zatem zbudować profesjonalny biznes plan? Każdy biznes plan powinna rozpoczynać synteza, czyli streszczenie całego biznes planu. Zawrzyj tam najważniejsze elementy: krótki opis firmy, produktu, cele stawiane…