Motywowanie pracowników

Organizacja nie może zrealizować swojej strategii bez pracowników, którzy odgrywają w niej decydującą rolę. Są sprawcami wszystkich działań zachodzących w firmie, bowiem pozostałe jej składniki, takie jak maszyny, urządzenia, technologie, techniki działania, normy, są ich dziełem, a więc są zależne od nich i oni decydują o ich kształcie. Wszystko, co zachodzi w organizacji, zależy od osób w niej uczest­niczących. Istotne jest więc, aby pracowali w niej ludzie kompetentni i odpowiednio zmotywowani do pracy. Należy tak oddziaływać na pracowników, żeby zachowywali się zgodnie z oczekiwaniami kierownictwa organizacji i przyczyniali do realizacji jej celów. Aby menedżer mógł skutecznie oddziaływać na swoich pracowników, powinien wiedzieć, jakie czynniki wpływają na ich zachowania w organizacji.

Punktem wyjścia do zrozumienia indywidualnych zachowań pracownika jest przegląd głównych zagadnień psychologicznych, wykorzystywanych w wiedzy o zachowaniach w organizacji. Zagadnienia te dzielą się na cztery koncepcje: postaw, osobowości, postrzegania i uczenia się.

Postawy są to oceny przedmiotów, ludzi lub zdarzeń, odzwierciedlają one uczu­cia danej osoby na określony temat. Człowiek może mieć tysiące postaw. Przedmiot zachowań w organizacji skupia jednak uwagę na bardzo ograniczonej liczbie postaw dotyczących jej uczestników. Należą do nich: zadowolenie z uczestnictwa w organi­zacji, zaangażowanie w pracę i zaangażowanie w organizację. Postawy wpływają na zachowanie pracownika w organizacji. Na przykład wskaźniki fluktuacji i nieobec­ności w pracy są niższe u pracowników zadowolonych z pracy niż u niezadowolonych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *