Motywowanie pracowników

Pracownik jest bardziej zaangażowany, jeżeli praca, którą wykonuje, jest zgodna z jego aspiracjami i jeżeli wie, jakie znaczenie ma jego praca dla funkcjonowania organizacji.

Osobowość danej osoby jest kombinacją jej cech psychologicznych. Do wyjaś­nienia i przewidywania zachowań w organizacji mogę służyć następujące cechy osobowościowe:

Pierwsza cecha to poczucie umiejscowienia kontroli. Mogą być dwa rodzaje umiejscowienia kontroli:

  1. wewnętrzne – polegające na tym, że ludzie uważają, że sprawują kontrolę nadswoim przeznaczeniem;
  2. zewnętrzne – polegające na tym, że ludzie uważają, że kontrolę nad ich życiem sprawują ludzie z zewnątrz.

Pracownicy, którzy charakteryzują się dużym poczuciem kontroli na zewnątrz są mniej zadowoleni ze swojej pracy, bardziej wyalienowani z otoczenia i mniej angażują się w pracę niż ci, którzy umiejscawiają kontrolę wewnątrz, uważają, że mają mały wpływ na swoje postępowanie. Osoby te obwiniają za swoje niepowodzenia swojego przełożonego, swoich współpracowników.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *