Najlepszy model biznesplanu – cz.1

Proponowana struktura biznesplanu, zgodna z modelem najlepszych praktyk, składa się z następujących elementów:

  • streszczenie planu,
  • profil i zakres działania przedsiębiorstwa,
  • plan strategiczny,
  • plan techniczny,
  • plan marketingowy,
  • plan organizacyjny,
  • plan finansowy,
  • podsumowanie (wnioski),
  • załączniki.

Jak już wspomniano, sporządzanie planu należy rozpocząć od planu strategicznego, na­stępnie wykorzystując sformułowane założenia i cele, równolegle można wyko­nać plany dziedzinowe (marketingowy; techniczny i organizacyjny), które stano­wią źródło danych wejściowych do planu finansowego.

Autorzy amerykańscy dodatkowo zalecają, aby przed streszczeniem umieścić klauzulę poufności oraz oświadczenie autora biznesplanu o tym, że zawiera on wyłącznie oryginalne treści.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *