Najlepszy model biznesplanu – cz.2

Plan techniczny

1.Struktura planu technicznego

Głównym celem jaki stawia się przed planem technicznym jest pokazanie, że przedsiębiorstwo jest w stanie wyprodukować dany wyrób lub dostarczać usługę na odpowiednio wysokim poziomie. W związku z tym powinien on zawierać przynajmniej następujące elementy:

  • podstawowe cele strategiczne w sferze technicznej,
  • opis wyrobu lub usługi wraz z opisem technologii produkcji,,
  • zarys strategii produkcji,
  • opis majątku produkcyjnego,
  • sposób zorganizowania dostaw materiałów i surowców,
  • program produkcji,
  • specyfikację kosztów produkcji,

2.Podstawowe cele strategiczne w sferze technicznej

Opis sfery technicznej należy rozpocząć od przytoczenia tych celów strategicz­nych (najlepiej w formie tabelarycznej), których realizacja dotyczy planu tech­nicznego przedsiębiorstwa.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *