Najlepszy model biznesplanu – cz.3

Plan marketingowy

1.Struktura planu marketingowego

Marketing, pełniący jedną z podstawowych funkcji kształtujących funkcjonowa­nie i pozycję przedsiębiorstwa na rynku, wyodrębnia się jako osobny, specjalny, bardzo zresztą ważny, rozdział biznesplanu.

Opisując działania marketingowe przedsiębiorstwa, należy więc mieć na uwa­dze opracowanie kompleksowego planu marketingowego, w którym zostaną omó­wione zagadnienia dotyczące cech oferowanego produktu lub usług; charaktery­styki rynków zbytu, sposobów prowadzenia sprzedaży oraz planowanych działań reklamowych. Należy uwzględnić pozycję wyrobów na rynku, biorąc pod uwagę konkurencję w aspekcie jakości, ceny, obsługi klienta, obsługi serwisowej i gwarancji oraz wymienić stosowane bonifikaty, prowizje oraz warunki kredytowania sprzedaży.

W tej części biznesplanu powinny się więc znaleźć przynajmniej następujące informacje:

  • opis celów strategicznych, dotyczących sfery marketingowej,
  • opis strategii marketingowej (ze szczególnym uwzględnieniem sposobu w jaki przedsiębiorstwo chce osiągnąć cele) wraz z założeniami,
  • wyniki analiz i badań rynku,
  • opis polityki ‚kształtowania cen wyrobów i usług,
  • działania w zakresie dystrybucji wyrobów i usług,
  • działania na rzecz reklamy i promocji sprzedaży,
  • koszty pozostałych działań marketingowych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *