Najlepszy model biznesplanu – cz.4

Plan organizacyjny

1.Struktura rozdziału

Rozdział ten często dzieli się na trzy odrębne części dotyczące:

  • organizacji pracy oraz posiadanych zasobów ludzkich,
  • kalendarza organizacyjnego,
  • kosztów zatrudnienia.

Poziom kwalifikacji i doświadczeń kadry menedżerskiej ma podstawowe zna­czenie dla sukcesu zaplanowanego przedsięwzięcia, dlatego temat ten budzi szczególne zainteresowanie potencjalnych inwestorów. W związku z tym staran­ne opracowanie problemów związanych z zasobami ludzkimi przynosi znaczne korzyści przedsiębiorstwu. Ponadto analiza organizacji zarządzania zwykle pro­wadzi do zmian organizacyjnych podnoszących sprawność działania przedsiębior­stwa. Bardzo istotne są więc opisy sposobów zarządzania finansami i informa­tycznych systemów zarządzania zastosowanych w firmie.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *