Opracowywanie biznesplanu – cz.1

Kryteria oceny biznesplanów

1.Konieczność weryfikacji i oceny biznesplanów

Podstawą skutecznego wdrożenia biznesplanu jest jego pozytywna weryfikacja i ocena, przez wszystkie zainteresowane strony. Należy do nich zarówno zarząd przedsiębiorstwa, jak i inwestor lub instytucja przyjmująca wnioski o dofinanso­wanie projektów z funduszy unijnych bądź agenda rządowa (np. w przypadku programów restrukturyzacji lub programów naprawczych opracowanych przez przedsiębiorstwa państwowe). We wszystkich tych przypadkach wymagane jest spełnienie obligatoryjnych warunków formalnych i merytorycznych narzuconych przez podmioty, które będą te plany oceniać.

Kryteria oceny planów można podzielić na formalne i merytoryczne. Do kry­teriów formalnych można zaliczyć zgodność struktury i zawartości planu z wy­mogami stawianymi przez jednostkę oceniającą.

Natomiast pośród kryteriów merytorycznych należy wymienić:

  • zastosowanie właściwej procedury planowania, ,
  • poprawność założeń poszczególnych elementów planu,
  • szanse skutecznego wdrożenia i realizacji założeń planu.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *