Opracowywanie biznesplanu – cz.1

Jak obszerny powinien być biznesplan?

Jest to jeden z najczęściej podnoszonych problemów, a jednocześnie pytanie, na które trudno.odpowiedzieć, nie ma bowiem w tym przypadku jednolitych reguł postępowania. Należy jednak zadbać o to, aby plan był:

  • na tyle obszerny, aby wyczerpywał wszystkie wymagane punkty (por. rozdz. 4),
  • na tyle krótki,; aby podtrzymać zainteresowanie czytających (długie dokumen­ty są mało komunikatywne).

Opracowanie zwięzłych planów zależy od umiejętności selekcji ważności pro­blemów oraz ich syntetycznego ujęcia. Typowy biznesplan nie powinien przekra­czać 50-70 stron. Jego objętość zależy jednak od stopnia skomplikowania opisy­wanych problemów.

Obecnie istnieje tendencja do przygotowywania krótszych planów. Jest w tym pewna logika, gdyż im krótszy plan, tym większy wpływ może wywierać na czy­tających. Zależy to przede wszystkim od jego konstrukcji, kompletności i przej­rzystości. Inwestorzy przed przyjęciem planu zawsze przeprowadzają własne badania, dlatego i we wstępnym etapie w większości przypadków nie oczekują wszystkich szczegółów. Konkluzję dotyczącą objętości biznesplanu sprowadzić można do stwierdzenia, że jego pierwszą i najważniejszą zasadą jest zwięzłość.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *