Opracowywanie biznesplanu – cz.2

Jak dokładny powinien być biznesplan?

Wielu przedsiębiorców niechętnie angażuje się w szczegółowe opisywanie swe­go przedsiębiorstwa w biznesplanie, aby w przyszłej działalności zostawić sobie większą elastyczność. Jest to podyktowane koniecznością wyboru jednego roz­wiązania z wielu prawdopodobnych, którego rezultatów nie sposób przewidzieć na etapie opracowywania planu. Szczegóły dotyczące takiej alternatywy, jej przy­czyny oraz wnioski na temat skutków powinny znaleźć się w planie.

Niektóre plany konstruowane są tak, aby uzyskać dodatkowe środki finansowe na wykorzystanie pojawiających się atrakcyjnych możliwości interesów.

W przypadkach, kiedy podobne sukcesy i możliwości nie są łatwe do uzyska­nia, wszystkie plany jako minimum powinny zawierać informacje na tcfmat: \

  • wielkości oczekiwanych środków finansowych wraz z określeniem ¡terminów, w których będą one niezbędnie potrzebne,
  • szczegółowych projektów przeznaczenia środków finansowych,
  • sposobów osiągania założonych celów,
  • oczekiwanych wpływów finansowych z proponowanych przedsięwzięć.

Zalecamy przy tym, przygotowywanie biznesplanów przynajmniej w trzech wariantach:

  • prawdopodobnym, tzn. zakładającym przeciętne warunki gospodarowania,
  • pesymistycznym, w którym bierze się pod uwagę możliwość zaistnienia czyn­ników wymienionych na liście zagrożeń i słabych stron firmy,
  • optymistycznym, biorącym za podstawę możliwość wystąpienia czynników umieszczonych na liście szans otwierających się przed firmą.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *