Organizacja

Nazwa „organizacja” jest używana w języku potocznym tak często, że zwykle nie podejmujemy nawet próby zastanowienia się nad tym, co ona oznacza. Mówimy o organizacjach międzynarodowych, rządowych, pozarządowych, pożytku publicz­nego, pracodawców i pracowników, gospodarczych i organizacjach non-profit. Często wymieniamy nazwy własne organizacji, w których nie pojawia się słowo „organizacja“. Mówimy np.: Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) czy Unia Europejska (UE), myśląc o międzynarodowych, rządowych organizacjach gospodarczych. Mówimy: Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) czy Międzynarodowy Ruch Czerwo­nego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, myśląc o międzynarodowych organizacjach pozarządowych. Mówimy: Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska, myśląc o partiach – organizacjach politycznych. Mówimy: AIESEC czy Akademicki Związek Sportowy (AZS), myśląc o organizacjach studenckich. Przywołujemy nieraz nazwy odpowiadające bytom, które wolelibyśmy traktować abstrakcyjnie, takie jak np.: Camorra, Cosa Nostra, mafia pruszkowska, mając na uwadze organizacje nie­formalne, przestępcze. Niekiedy używamy zwrotów: „organizacja konferencji była bardzo dobra“, „odpowiada mi taka organizacja pracy“, „tak sobie zorganizowałem czas wolny, że…“ i wtedy mamy na myśli czynność organizowania, działanie, proces złożony z wielu czynności.

Przykładów organizacji, tak czy inaczej rozumianych, mamy wiele w otaczającej nas rzeczywistości społeczno-polityczno-gospodarczej. Mamy ich wiele również w przyrodzie ożywionej i nieożywionej i w tej rzeczywistości, która jest wytworem człowieka, a którą zaliczamy do sfery techniki. Organizacją jest i drzewo, i pies, i system planetarny, i atom, i komputer, choć te przykłady przychodzą nam na myśl znacznie rzadziej niż wcześniej wymieniane. Czym wobec tego jest organizacja, jakie są jej cechy istotne? I przeciwnie, co organizacją nie jest i nie powinno być organizacją nazywane? Odpowiedzi na te pytania dostarcza literatura wypracowana na gruncie różnych dziedzin i dyscyplin naukowych zajmujących się organizacją.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *