Planowanie czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa

Planowanie czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa

Planowanie, jako jedna z najbardziej istotnych funkcji zarządzania, powinno stać się narzędziem aktywnego sterowania wszelkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie, a nie tylko zabiegiem czysto formalnym. W związku z tym, koncepcja przedstawiona w tej pracy, za nadrzędną funkcję planowania uznaje stawianie celów działania i pokazywanie sposobów ich osiągania, a nie wyłącznie…
Biznes plan – Struktura

Biznes plan – Struktura

Biznes plan to złota księga w firmie, do której powinny mieć dostęp wszyscy którzy mogą przyczynić się do realizacji jego założeń i celów. Jak zatem zbudować profesjonalny biznes plan? Każdy biznes plan powinna rozpoczynać synteza, czyli streszczenie całego biznes planu. Zawrzyj tam najważniejsze elementy: krótki opis firmy, produktu, cele stawiane…
Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Prowadzenie firmy w obecnych czasach jest dużym wyzwaniem. Jeszcze większym wyzwaniem jest odniesienie sukcesu. Zaangażowanie się w pracę w 100% i ogromny zapał to często za mało. Przedsiębiorcy zastanawiają się w czym tkwi klucz do sukcesu. Czy kluczem do sukcesu jest powierzenie części swoich zadań firmom, które oferują doradztwo biznesowe? …