Zarządzanie grupami i zespołami – cz.1

Zarządzanie grupami i zespołami – cz.1

Menedżer, a właściwie każdy człowiek, często staje przed decyzją, czy dane zadanie ma wykonać sam, czy zorganizować zespół do jego wykonania. Obydwa rozwiąza­nia mają swoje zalety, ale i wady. Niekiedy działania indywidualne szybciej mogą dać bardziej znaczący efekt niż zespołowe, np. gdy w jakiejś sprawie menedżer jest dobrym specjalistą, a…
Przywództwo w organizacji

Przywództwo w organizacji

Menedżer, który chce formułować i realizować strategię organizacji i skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi, musi być przywódcą. Jaka jest zatem różnica między menedżerem przywódcą a menedżerem, który nie posiada cech przywódcy? Menedżer przywódca umie wyznaczać cele, które organizacja w przyszłości ma osiągać, i wpływać na ludzi, aby te cele zostały osiągnięte.…
Zasady skutecznej motywacji

Zasady skutecznej motywacji

Aby proces motywowania pracowników był jak najbardziej efektywny, należy się kierować zasadami skutecznej motywacji. Ich przestrzeganie powinno zapewnić właściwe wykorzystanie narzędzi motywacyjnych w tym procesie. Zatem motywując pracowników, należy postępować według następujących zasad: 1.Menedżer powinien rozpocząć proces motywacji od samego siebie. Jeżeli kierownik chce skutecznie motywować swoich pracowników, powinien sam…