Teorie motywacji pracowników

Teorie motywacji pracowników

Motywowanie, jak już wspomniano, polega na skłanianiu pracowników za pomocą różnych narzędzi, by chętnie i dobrze wykonywali powierzone zadania. Istotne jest zarówno motywowanie w kierunku osiągania zakładanych celów, jak też przyjmo­wania przez pracowników postaw i zacljiawań oczekiwanych i preferowanych przez organizację. Proces motywowania rozpoczyna się w momencie pojawienia się u…
Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników

Organizacja nie może zrealizować swojej strategii bez pracowników, którzy odgrywają w niej decydującą rolę. Są sprawcami wszystkich działań zachodzących w firmie, bowiem pozostałe jej składniki, takie jak maszyny, urządzenia, technologie, techniki działania, normy, są ich dziełem, a więc są zależne od nich i oni decydują o ich kształcie. Wszystko, co zachodzi…
Zarządzanie przedsiębiorczością – cz.2

Zarządzanie przedsiębiorczością – cz.2

Przedsiębiorczość jako proces organizowania i prowadzenia działalności gospo­darczej ma swój obraz wewnętrzny i zewnętrzny. Przedsiębiorczość wewnętrzna łączy się z organizacją, funkcjonowaniem i realizacją różnorodnych procesów skła­dających się na konkretną produkcję, dystrybucję lub usługę. Przedsiębiorca jest właścicielem firmy lub menedżerem wynajętym do prowadzenia określonej w umo­wie działalności gospodarczej. Ogólne treści zawieranych…