Planowanie czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa

Planowanie, jako jedna z najbardziej istotnych funkcji zarządzania, powinno stać się narzędziem aktywnego sterowania wszelkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie, a nie tylko zabiegiem czysto formalnym. W związku z tym, koncepcja przedstawiona w tej pracy, za nadrzędną funkcję planowania uznaje stawianie celów działania i pokazywanie sposobów ich osiągania, a nie wyłącznie określenie sposobów i metod realizacji konkretnych założeń planistycznych.

Nowemu podejściu do planowania sprzyja prowadzona w Polsce – od zaledwie kilkunastu lat – polityka ekonomiczna, finansowa oraz ewoluujące otoczenie prawne. Pojawia się możliwość stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania, których nieodłącznym elementem jest opracowanie planu strategicznego przedsiębiorstwa, kreującego bardziej efektywne, racjonalne i skuteczne działania.

Fikcja planowania

Nowoczesne rozwiązania planistyczne zakładają, że w dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie konkretyzacją koncepcji długofalowego rozwoju – zawartej w wieloletnim planie działania – powinien być plan roczny. Wiele polskich przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), nie ma opracowanego, zaakceptowanego i systematycznie wdrażanego planu wieloletniego. Sam fakt uchwalenia takiego planu nie przesądza o zastosowaniu go w praktyce. Tylko w niektórych przedsiębiorstwach istnieje zależność między założeniami przyjętymi w planie rocznym a treścią planu wieloletniego. Dotyczy ona zresztą najczęściej wielkości i asortymentu produkcji, kierunków sprzedaży i najważniejszych projektów inwestycyjnych.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *