Procedura sporządzania biznesplanu – cz.2

Zawartość studium wykonalności (biznesplanu) zalecana w ramach ZPORR

W przypadku opracowywania biznesplanu czy studium wykonalności, które mają posłużyć do uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych należy dostosować ich budowę do specjalnie przygotowanych wytycznych przez instytucję zarządzającą. Zgodnie z nimi studium wykonalności lub biznesplan powinien zawierać następujące sekcje:

  • wnioski z przeprowadzonej analizy,
  • definicja projektu,
  • charakterystyka projektu,
  • analiza techniczna i/lub technologiczna,
  • różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora,
  • analiza finansowa,
  • analiza ekonomiczna.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *