Procesy kontroli

Brak procesów kontroli w przedsiębiorstwie może prowadzić do anarchii działań, ich nieprzewidywalności oraz powszechnej niepewności w funkcjonowaniu poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa. Fakt ten oznacza brak skuteczności danego podmiotu gospodarczego w osiąganiu założonych celów i realizowaniu przyjętej strategii roz­wojowej. Oznacza także brak sprawności w prowadzeniu procesów gospodarczych,

procesów operacyjnych, a to może powodować powstawanie nieuzasadnionych kosz­tów bądź może prowadzić do dublowania się czynności i działań albo do przerwania ciągłości tych procesów. Z kolei nadmiar kontroli w danej jednostce gospodarczej może również zaszkodzić efektywności osiąganej przez przedsiębiorstwo poprzez hamowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych pracowników, ich inwencji twórczej oraz samodzielności w podejmowanych działaniach i realizowanych procesach. Zatem przy ustanawianiu instrumentów kontroli istotne jest zachowanie równowagi między koniecznością oraz nieuchronnością sprawowania kontroli a samodzielnością decyzyjną, innowacyjnością grup i indywidualnych pracowników.

Z tego wynika, że stopień kontroli oraz stosowanie określonych instrumentów i narzędzi kontrolnych powinny być dostosowane do indywidualnych, wewnętrz­nych wymogów każdego przedsiębiorstwa. Z teorii przedmiotu wynikają określone ramy, uniwersalne procedury. Muszą być one jednak każdorazowo dostosowywane do sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa oraz konkretnych warunków rynkowych, w których przychodzi mu funkcjonować. Im lepsza jest świadomość kadry mene­dżerskiej w tym zakresie, tym bardziej racjonalne, opłacalne oraz efektywne jest prowadzenie procesów kontroli w przedsiębiorstwie.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *