Procesy kontroli

Kontrola założeń powinna być skoncentrowana na przyjętych podstawach pla­nistycznych, ich realności oraz aktualności. Jej zadaniem jest weryfikacja informacji planistycznych. Proces tej kontroli zaczyna się już w momencie podjęcia planowania strategicznego. W procesie tym ustala się bowiem wiele założeń krytycznych oraz ewentualnych założeń progowych, które określają spodziewany rozwój sytuacji zarówno w otoczeniu przedsiębiorstwa, jak i w jego zasobach. Na te właśnie założenia powinna być ukierunkowana kontrola strategiczna. Pozwala ona zatem uniknąć określonych błędów już na etapie planowania działalności przedsiębiorstwa.

Kontrola realizacji polega na zbieraniu wszystkich informacji, które pojawiają się w trakcie urzeczywistniania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, prowadzenia realnych działań. Mogą one świadczyć o wystąpieniu zagrożeń rynkowych bądź o szansach, które można wykorzystać, a wcześniej, w momencie ustalania strategii rozwoju.nie występowały. Konieczna jest zatem stała obserwacja zmian zachodzących w otocze­niu rynkowym przedsiębiorstwa i w jego wewnętrznych zasobach. Umiejętna ocena określonych informacji (np. sygnałów kryzysowych) we wczesnym stadium ujawnia­nia się zagrożeń czy okazji rynkowych pozwala na podjęcie szybkich, elastycznych oraz w miarę skutecznych działań. A to powinno sprzyjać wzrostowi efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, szybkości reagowania na zmiany, większej jego adaptacyjności do otoczenia.

Kontrola operacyjna natomiast służy sprawdzeniu, czy ustalone w procesie pla­nowania strategicznego przedsięwzięcia gospodarcze były odpowiednie do tego, by osiągnąć zamierzone cele. Inaczej mówiąc, kontrola operacyjna służy osiąganiu celów i zadań oraz skuteczności i sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa (doing the thitigs right). Jest ona ukierunkowana na określanie odchyleń osiągniętych wyników od zaplanowanych, na ocenę skuteczności zadanych celów i zamierzeń. Kontrola stra­tegiczna ustala, czy robimy prawidłowe oraz zasadne rzeczy, natomiast kontrola operacyjna ocenia, czy przyjęte do realizacji zadania i zamierzenia wykonujemy prawidłowo i skutecznie.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *