Przywództwo w organizacji

Menedżer, który chce formułować i realizować strategię organizacji i skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi, musi być przywódcą. Jaka jest zatem różnica między menedżerem przywódcą a menedżerem, który nie posiada cech przywódcy? Menedżer przywódca umie wyznaczać cele, które organizacja w przyszłości ma osiągać, i wpływać na ludzi, aby te cele zostały osiągnięte. Natomiast menedżer nieposiadający cech przy­wódczych sprawnie wykonuje powierzone mu zadania, a jego zdolność do wywierania wpływu na innych ludzi najczęściej wynika tylko i wyłącznie z autorytetu formalnego wypływającego z zajmowanego stanowiska. Przywódca posiada również formalny autorytet, ale wywiera wpływ na innych dzięki posiadaniu nie tylko władzy formalnej, ale i władzy rzeczywistej. Menedżera przywódcę nazywać będziemy liderem.

Jeżeli dana osoba może wpływać na zachowanie innych łudzi, oznacza to, że po­siada władzę. Nie jest ona jednak nierozerwalnie związana z tą osobą. Gdy mówimy, że ktoś posiada władzę, to należy sprecyzować nad kim. Dana osoba ma władzę, jeżeli ma możliwość wywierania wpływu na konkretnych ludzi, ponieważ dotyczy ona konkretnych relacji społecznych i istnieje wyłącznie w takich relacjach, a nigdy poza nimi. Wynika to z faktu, że relacje społeczne opierają na wzajemnej zależności między ich uczestnikami. Władza jest efektem zależności i wynika z posiadania czegoś, co jest dla innych ważne’. Jeżeli lider chce mieć władzę nad swoimi pracownikami, powinien im umożliwić zaspokajanie ich potrzeb oraz ułatwić realizację ich celów.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *