Przywództwo w organizacji

Lider, który chce mieć władzę, musi dysponować takimi zasobami, jak: ludzkie, pieniężne, materialne niepieniężne, niematerialne. Szczególnie ważne są te zasoby, które pozwalają na funkcjonowanie i rozwój organizacji, a więc zasoby strategiczne. Bez możliwości wykorzystania tych zasobów nie ma możliwości wypełniania zadań związanych z realizacją strategii organizacji.

Następne źródła władzy wynikają z cech lidera.

Władza wypływająca z kompetencji polega na tym, że lider ma odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia do realizowania zadań związanych z za­rządzaniem organizacją. Jest to bardzo skuteczne źródło władzy z uwagi na to, że lider powinien być doradcą dla swoich pracowników. Musi im służyć wiedzą fachową. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że wiedza, którą posiada lider, jest tym silniejszym źródłem władzy, im posiada ją mniejsza liczba osób.

Władza wynikająca z autorytetu polega na tym, że pracownicy, na których oddzia­łuje lider, chcą korzystać z jego pomocy, ponieważ mają świadomość, że dysponuje on wiedzą, jakiej im brakuje. Autorytet wtedy staje się silnym źródłem władzy, gdy pracownicy akceptują lidera jako człowieka o określonych cechach osobowości oraz specjalistę z danej dziedziny. Posiadanie silnego autorytetu u swoich podwładnych prowadzi czasami do ograniczenia ich samodzielności, ponieważ wiedzą oni, że w rozwiązaniu złożonych problemów pomoże im ich przełożony. Pracownicy są na ogół bardziej ulegli przełożonemu o dużym autorytecie. Może to być źródłem popeł­niania przez nich błędów, wynikających z błędów popełnianych przez przełożonego, na które pracownicy nie reagują z powodu autorytetu lidera.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *