Przywództwo w organizacji

Silnym źródłem władzy są uczucia, które powodują, że jedne osoby podporząd­kowują się innym i działają zgodnie z ich wolą ze względu na emocjonalny stosunek do nich. Źródłem władzy kierowniczej są tylko uczucia pozytywne w stosunku do drugiej osoby. Siła tego źródła zależy od rodzaju, intensywności, głębokości oraz czasu trwania uczuć. Na przykład, jeżeli jest to uczucie miłości, to będzie ono bardzo silne. Jeżeli z osobą, którą darzymy uczuciem, spotykamy się często, to będzie ona miała na nas mniejszy wpływ niż osoba, z którą spotkalibyśmy się rzadziej. Im dłużej trwa uczucie, tym mniej wpływa na postępowanie drugiej osoby. Jeżeli lider chce mieć wpływ na swojego pracownika, powinien być w stosunku do niego sympatyczny oraz często się z nim kontaktować, bowiem ludzie wolą zgadzać się z osobami, które lubią i znają. Jeżeli chce się u pracownika wzbudzić do siebie sympatię, można również przekazywać mu komplementy. Należy jednak pamiętać, że powinny one dotyczyć pożądanych przez pracownika cech, ponieważ wtedy zwróci on na nie szczególną uwagę. Przykładowo, jeżeli pracownik chciałby być uważany za osobę kompetentną, to pochwały powinny dotyczyć przede wszystkim jego kompetencji. Jednak żeby kom­plementowanie odnosiło pożądany skutek, nie powinno się go nadużywać. Sympatię u swoich pracowników można również wzbudzić poprzez:

  • wygląd,
  • odwoływanie się do podobieństwa sytuacji, w której znajduje się przełożony i podwładny,
  • wzajemną, dobrą współpracę.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *