Przywództwo w organizacji

Nie można jednoznacznie stwierdzić, które źródło władzy jest najważniejsze. Lider powinien posiadać władzę pochodzącą ze wszystkich wyżej wymienionych źródeł. Jednak należy zauważyć, że skuteczność poszczególnych źródeł władzy zależy od konkretnej sytuacji i w zależności od niej trzeba je dobierać. Na przykład, gdy sytuacja w organizacji wymaga podjęcia natychmiastowej decyzji i jej realizacji, to najskuteczniejszym źródłem władzy jest władza pochodząca z formalnej hierarchii organizacyjnej, z kolei gdy lider chce przekonać pracowników do swojego stanowiska, powinien przede wszystkim czerpać władzę z autorytetu, natomiast przy rozwiązywaniu konfliktów między pracownikami bardzo istotna jest władza pochodząca z uczucia, podczas gdy przy rozwiązywaniu problemów organizacyjnych skutecznym źródłem władzy okazuje się dostęp do informacji i kompetencje. Gdy lider chce zrealizować przedsięwzięcie, musi dysponować określonymi zasobami.

Istotne jest to, żeby relacje między liderem a jego pracownikami opierały się na zaufaniu. Aby lider miał większy wpływ na swoich pracowników, powinni mieć oni do niego zaufanie, którym i on powinien się im rewanżować. Poniżej zostaną scha­rakteryzowane podstawowe rodzaje zaufania.

Zaufanie osobiste jest oparte na przekonaniu o prawości drugiego człowieka. Jest najbardziej podstawowe i powszechnie zrozumiałe. Zaufanie osobiste w miejscu pracy powstaje dzięki wspólnym doświadczeniom i znajomości charakterów współpracow­ników. Wysoki stopień zaufania osobistego istnieje wówczas, gdy można odpowiedzieć „tak” na następujące pytania: czy dana osoba jest uczciwa i postępuje etycznie? czy dotrzymuje słowa? czy ma zasadniczo dobre zamiary? czy będzie się starannie i z dyskrecją zajmować poufnymi informacjami? czy otwarcie powie, czego nie wie? Podwładni lidera powinni odpowiedzieć twierdząco na powyższe pytania.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *