Przywództwo w organizacji

Zaufanie oparte na odstraszaniu, które wynika z obawy przed odwetem w razie jego nadużycia. Przykładem zaufania opartego na odstraszaniu są stosunki między liderem a nowym pracownikiem. Nowy pracownik ma zaufanie do swojego lidera, chociaż ma mało doświadczeń, które mogłyby być podstawą tego zaufania. Więź, która do niego prowadzi, wynika z autorytetu lidera i kary, jaką może nałożyć na podwładnego, gdy on nie wywiąże się ze swoich zadań.

Zaufanie oparte na wiedzy wynika z możliwości przewidywania zachowań na podstawie historii wzajemnych interakcji. W organizacjach większość stosunków między liderem a pracownikiem opiera się na wiedzy. Pracownik, znając swojego przełożonego, wie jak będzie się zachowywał. Również lider, znając swoich pracow­ników, jest w stanie przewidzieć ich postępowanie.

Zaufanie oparte na utożsamiani^ się z drugą stroną. Jest to najwyższy stopień zaufania, oparty na emocjonalnych związkach między liderem a pracownikiem. Ten typ więzi wytwarza się, gdy osoby współpracują ze sobą przez dłuższy okres.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *