Przywództwo w organizacji

Teraz warto się przyjrzeć podstawowym wymiarom zaufania:

 • Prawość – osoba, która chce wzbudzać zaufanie, musi być uczciwa, obowiązkowa oraz prawdomówna. Pracownik musi mieć pewność, że przełożony postępuje zgodnie z zasadami etycznymi, i wierzyć jego słowom.
 • Kompetencje – aby wzbudzać zaufanie, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie, umiejętności do wykonywanych zadań. Pracownik musi wiedzieć, że przełożony ma odpowiednie kompetencje. Dzięki nim jest bardziej wiarygodny i przekonujący.
 • Konsekwencja – osoba, która chce wzbudzać zaufanie musi być wiarygodna, jej postępowanie musi być przewidywalne oraz powinna zachowywać zdrowy osąd w różnych sytuacjach.
 • Lojalność przejawiająca się w chęci chronienia drugiej osoby i umożliwienia zachowania jej twarzy. Pracownik musi wiedzieć, że może polegać na swoim przełożonym, że nie zachowa się on w sposób oportunistyczny.
 • Otwartość – osoba, która chce wzbudzać zaufanie, musi mówić prawdę. Jej wy­powiedzi zawsze powinny być oparte na faktach, wynikać z posiadanej wiedzy i doświadczenia. Nie mogą się opierać na nieracjonalnych argumentach.

Każdy lider przez cały czas powinien budować podstawy władzy. Przy ich budo­waniu należy przestrzegać następujących wskazówek:

 • Należy zdobywać specjalistyczną wiedzę, którą posiada niewiele osób.
 • Należy zwiększać swoją wiarygodność zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
 • Należy koncentrować się na ważnych relacjach z współpracownikami i przełożo­nymi.
 • Należy uzyskiwać dostęp do kluczowych zasobów, aby kontrolować potrzeby innych.
 • Należy starać się być zauważonym, aby kluczowe osoby w organizacji widziały nasze starania.
 • Należy wykorzystywać charyzmę w kontaktach z podwładnymi.
 • Należy dokonywać podziału władzy, którą posiadamy, między pracowników, dzięki czemu zwiększa się swój autorytet.
 • Należy stale doskonalić swoje umiejętności, żeby nie utracić opinii fachowca.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *