Teorie motywacji pracowników

Motywowanie, jak już wspomniano, polega na skłanianiu pracowników za pomocą różnych narzędzi, by chętnie i dobrze wykonywali powierzone zadania. Istotne jest zarówno motywowanie w kierunku osiągania zakładanych celów, jak też przyjmo­wania przez pracowników postaw i zacljiawań oczekiwanych i preferowanych przez organizację. Proces motywowania rozpoczyna się w momencie pojawienia się u pra­cownika niezaspokojonych potrzeb. Wtedy poszukuje on sposobów ich zaspokojenia oraz wybiera rozwiązanie, które pozwoli mu je zaspokoić. Następnie dokonuje oceny, w jakim stopniu zostały one zaspokojone oraz określa przyszłe swoje potrzeby. Z uwagi na taki przebieg procesu motywacji należy znać odpowiedź na następujące pytania:

  • Jakie czynniki motywują ludzi do pracy?
  • Dlaczego pracownicy wybierają pewne sposoby zachowań w celu zaspokojenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie po ich zaspokojeniu?

Pomocne w odpowiedzi na powyższe pytania są teorie motywacji. Do najważ­niejszych z nich zaliczyć można teorie:

  • potrzeb Abrahama Maslowa,
  • ERG Claytona Alderfera,
  • trzech potrzeb Davida McClellanda,
  • dwuczynnilcową Fredericka Herzberga,
  • sprawiedliwości Johna S. Adamsa,
  • wzmocnienia Burrhusa F. Skinnera,
  • oczekiwań Victora Vrooma,
  • ustalania celów Edwina Lockea.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *