Teorie motywacji pracowników

Pragnienie uznania i szacunku ze strony innych osób przejawia się w potrze­bie uznania. Niezależnie od zajmowanej pozycji w społeczeństwie każdy człowiek chce, żeby inni zauważali jego działalność oraz odnosili się do niego z szacunkiem. W środowisku pracy potrzeby te związane są z: wykonywaniem odpowiedzialnej pracy, która przyczynia się do tego, że pracownik odczuwa własną wartość, czyli ma szacunek dla samego siebie, docenianiem kompetencji pracownika przez przełożonych w postaci otrzymywanych pochwał i okazywanego szacunku oraz zapewnieniem pracownikowi awansu.

Potrzeba samorealizacji to pragnienie przez człowieka osiągnięcia tego, co jest możliwe. Pracownicy dążą do osobistego rozwoju w pracy. Chcą w niej wykorzystać własne możliwości oraz czuć się spełnieni.

Maslow stwierdził, że każdy człowiek jest motywowany do działania przez prag­nienie zaspokojenia swoich potrzeb, a przede wszystkim do zaspokojenia tej potrzeby, która znajduje się najniżej w hierarchii potrzeb i jest najsilniej odczuwana w danym momencie. Człowiek najpierw zaspokaja potrzeby fizjologiczne, następnie bezpie­czeństwa. Po zaspokojeniu potrzeb bezpieczeństwa – potrzeby przynależności, żeby potem zaspokoić potrzeby uznania. Po zaspokojeniu czterech pierwszych grup potrzeb człowiek rozpoczyna dążenie do samorealizacji, co nigdy nie może być całkowicie osiągnięte, ponieważ są to potrzeby związane z rozwojem. Potrzeba, która została zaspokojona w znacznym stopniu, przestaje motywować i znaczenie motywacyjne zaczynają mieć potrzeby wyższego rzędu.

Teoria ta nie została w pełni potwierdzona w praktyce. Nie wiadomo, czy u wszyst­kich pracowników występuje taka struktura potrzeb oraz czy zaspokojenie w znacznym stopniu jednej potrzeby uruchamia proces zaspokojenia innej potrzeby.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *