Teorie motywacji pracowników

Teoria dwuczynnikowa Fredericka Herzberga

Pracownicy mogą być zadowoleni ze swojej pracy lub nie. Na niezadowolenie i zadowolenie z pracy mają wpływ dwie niezależne grupy czynników. Na niezadowo­lenie z pracy mają wpływ tzw. czynniki higieny pracy, które powodują, że pracownik jest niezadowolony z pracy lub występuje u niego brak niezadowolenia. Natomiast czynniki, które wpływają na zadowolenie pracownika z pracy nazywa się czynnika­mi motywacyjnymi. Powodują, że pracownik jest zadowolony z pracy lub występuje u niego brak zadowolenia. Czynniki higieny są czynnikami zewnętrznymi, natomiast motywacyjne – wewnętrznymi.

Tabela – Czynniki higieny i czynniki motywacyjne

Czynniki higieny Czynniki motywacyjne
• Przełożeni • Osiągnięcie
• Stosunki międzyludzkie • Uznanie
• Warunki pracy • Odpowiedzialność
• Płaca • Sama praca
• Polityka firmy i jej system administrowania • Awans

 

Menedżer, chcąc zmotywować pracowników do pracy, musi najpierw wyelimino­wać ze środowiska pracy czynniki, które powodują niezadowolenie zatrudnionych. Wyeliminowanie tych czynników spowoduje, że pracownicy nie będą niezadowoleni z pracy, natomiast nie zagwarantuje, że pracown icy z tej pracy będą zadowoleni. Jeżeli menedżer dąży do zmotywowania swoich pracowników, powinien poddać ich od­działywaniu czynników motywacyjnych. Wtedy dopiero pracownicy będą zachęceni do pracy, bowiem uzyskali nagrodę.

Teoria ta była również krytykowana. Krytyka dotyczyła przede wszystkim metodologii prowadzenia badań. Mimo uwag krytycznych menedżerowie podczas motywowania powinni brać pod uwagę wynikające z niej zalecenia.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *