Teorie motywacji pracowników

Podczas motywowania pracowników istotne znaczenie ma również wybór od­powiedniego momentu i częstotliwości wzmocnienia. Można wyróżnić następujące taktyki wzmocnienia:

  • harmonogram o stałej częstotliwości,
  • harmonogram o zmiennej częstotliwości,
  • harmonogram o stałym stosunku,
  • harmonogram o zmiennym stosunku.

Harmonogram o stałej częstotliwości zapewnia wzmocnienie w stałych odstępach czasu niezależnie od zachowania pracownika. Przykładem takiego wzmocnienia może być otrzymywane co miesiąc wynagrodzenie.

Harmonogram o zmiennej częstotliwości wzmacnia zachowania pracowników w różnych odstępach czasu. Zalicza się tutaj organizowanie co pewien czas wspólnych wyjazdów integracyjnych.

Harmonogram o stałym stosunku charakteryzuje się tym, że zapewnia wzmocnie­nia pracownikom po ustalonej liczbie zachowań niezależnie od czasu, jaki pomiędzy nimi upływa. Na przykład agent ubezpieczeniowy otrzymuje prowizję od każdej zawartej polisy ubezpieczeniowej, a więc wzmocnienie w tym przypadku następuje po każdej zawartej umowie.

Harmonogram o zmiennym stosunku powoduje wzmocnienie po zmiennej liczbie zachowań pracownika. Przykładem zastosowania tego rodzaju harmonogramu jest przyznanie akwizytorowi nagrody po sprzedaniu 30 sztuk danego towaru, następnie po sprzedaniu dalszych 40 sztuk oraz po sprzedaniu kolejnych 20 sztuk. Harmonogram ten jest najsilniejszym, spośród wyżej opisanych, narzędziem motywacyjnym, ponieważ każde pożądane zachowanie zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania nagrody.

Wzmocnienia wywierają duży wpływ na zachowania pracowników. Wkład ich pracy zależy od tego, jakie konsekwencje będą miały ich zachowania. Pracownicy rzetelniej wykonują zadania, które są wzmacniane, niż zadania, które nie wiążą się ze wzmocnieniami.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *