Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Zakres zastosowań controllingu w przedsiębiorstwie zależy w głównej mierze od potrzeb kadr zarządzających oraz ich świadomości menedżerskiej. Ewolucja pro­cesów kontroli w kierunku controllingu oznacza z pewnością określoną dojrzałość w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. Świadczy o nowoczesnym podejściu do zagadnień związanych z planowaniem i kontrolą. Świadczy również o tym, iż kadra zarządzająca widzi korzyści, jakie przynosi zastosowanie controllingu w przedsię­biorstwie. Można je rozpatrywać w różnych przekrojach. Jedną z grup efektów, które szacuje się w wymiarze liczbowym, jest możliwość szybszej reakcji na:

  • zmiany zachodzące na rynku – efektem mogą być wyższe, generowane dochody,
  • zmiany w płynności finansowej przedsiębiorstwa – efektem mogą być niższe koszty finansowe,
  • gospodarowanie czynnikami produkcji – efektem są wtedy niższe koszty produkcji. W grupie efektów jakościowych wdrażania controllingu można wyróżnić:
  • dysponowanie pełniejszą i bardziej szczegółową informacją,
  • szybsze dysponowanie informacją,
  • posługiwanie się nowoczesnymi technikami zarządzania,
  • lepsze sprawowanie funkcji planistycznej i kontrolnej w przedsiębiorstwie,
  • poprawę systemu sprawozdawczości w przedsiębiorstwie,
  • większą trafność podejmowania decyzji przez zarząd w procesach zarządzania.

Efektywne i szybkie wdrażanie procedur controllingu w przedsiębiorstwach wymaga spełnienia wielu warunków. Przede wszystkim istotna jest świadomość menedżerska w tym zakresie, oznaczająca widzenie potrzeby zastosowania control­lingu w przedsiębiorstwie. Bez spełnienia tego warunku trudno mówić o wdrażaniu controllingu na szeroką skalę. Istotny jest również poziom wiedzy i umiejętności kadr zarządczych, jak i możliwości pozyskania kompetentnych fachowców w tej dziedzinie. Konieczne jest również zrealizowanie w przedsiębiorstwie określonych wymagań organizacyjnych, takich jak m.in.: stworzenie zaplecza informacyjnego, dokumen­tacyjnego oraz informatycznego; przekształcenia systemu planistyczno-kontrolnego w przedsiębiorstwie, jednoznacznie zdefiniowanego przebiegu procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie, właściwie zorganizowanych służb ekonomiczno-finansowych oraz odpowiednio przygotowanych kadr; przyjęcie nowych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów; zmiany systemów motywacyjnych oraz modyfikacji kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa (zachowań, systemów wartości oraz świadomości pracowników). Takie są ogólne uwarunkowania wdrażania systemu controllingu w każdym przedsiębiorstwie, mogą do nich również dołączyć specyficzne czynniki, związane z sytuacją konkretnego przedsiębiorstwa.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *