Zadania controllingu w przedsiębiorstwie

Rozwój to wprowadzenie nowych produktów, wchodzenie na nowe rynki zbytu, tworzenie, nowych związków kooperacyjnych itp.

Dochód to generowanie w dłuższych okresach nadwyżki finansowej, która będzie się przyczyniać do pomnażania wartości przedsiębiorstwa oraz osiągania długofalo­wego sukcesu rynkowego.

Maksymalizowanie tylko jednego z tych elementów może prowadzić do zaniecha­nia działań z innych sfer. Ograniczanie np. kosztów marketingowych, czyli np. badań rynkowych lub promocji, może prowadzić do ograniczania rynków zbytu, do spadku sprzedaży, a co się z tym wiąże – ograniczenia dochodów oraz zysków w przyszłości, mimo iż krótkookresowe zyski mogą ulec znacznemu powiększeniu. Wynika z tego pragmatyczne podejście do kształtowania tych zadań – trzeba jednocześnie prowadzić wszystkie elementy, bowiem są one jednakowo ważne.

Rodzaje controllingu w przedsiębiorstwach

Controlling można podzielić według różnych kryteriów. Największe znaczenie ma podział według funkcji, których dotyczy, oraz szczebli zarządzania, na których jest realizowany.

Na podstawie kryterium funkcjonalnego wyodrębnić można controlling odnoszący się do: działalności badawczo-rozwojowej, projektów, logistyki, produkcji, marketingu, zarządzania personelem, finansów, inwestycji, ekologii i ochrony środowiska.

Controlling działalności badawczo-rozwojowej powinien wspomagać procesy zarządzania w działach, które zajmują się projektowaniem nowych produktów, ich wdrożeniem do procesu wytwarzania, jak również doskonaleniem dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa pod kątem jej atrakcyjności jakościowej i cenowej. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działalności badawczo-rozwojowej, planowanie określonych zadań i kontrola kosztów w obszarze tej sfery.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *