Zarządzanie grupami i zespołami – cz.1

Grupy w organizacji

Grupy są wszechobecne w organizacji. Stanowią znaczącą część jej życia, będąc podstawą wykonywania zadań i obowiązków pracowniczych. Grupą nazywamy co najmniej dwie osoby, które dla osiągnięcia celów wchodzą ze sobą w relacje i regularne stosunki interpersonalne. W organizacji gppy spełniają przeróżne funkcje, od przygo­towania decyzji, po wykonywanie obowiązków służbowych. Grupa jest specyficznym zbiorem ludzi w sensie socjotechnicznym, który spełnia następujące warunki:

  • składa się z osób, z którymi jednocześnie są zapewnione bezpośrednie i pośrednich kontakty,
  • realne kontakty (interakcje) pomiędzy nimi nie przekraczają pewnego minimum,
  • kontakty (interakcje) powinny być zachowane w dłuższym czasie, a nawet bez­terminowo,
  • członkowie grupy wykazują chęci do wspólnych działań, do wspólnego realizo­wania celów,
  • członkowie powinni wyróżniać się poczuciem przynależności do grupy, podzielać jej cele i podkreślać jej tożsamość.

W organizacji wyróżnia się grupy formalne i nieformalne. Oba typy mają istotne znaczenie w funkcjonowaniu organizacji oraz dla osiąganych przez nią wyników.

Grupy formalne. Odgrywają ważną i zasadniczą rolę w organizacji. Jednostki zgro­madzone w grupie formalnej oprócz relacji interpersonalnych są powiązane relacjami formalnoprawnymi. Grupy te są tworzone do realizacji danych celów organizacji. Czas ich istnienia jest nieokreślony. Najczęściej grupy formalne są traktowane jako komórki organizacyjne, tworzące strukturę, hierarchię i szczeblowość organizacyjną firmy. Stanowią formalne zatrudnienie dla kierowników, specjalistów i wykonawców.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *