Zarządzanie grupami i zespołami – cz.1

Powstawanie i funkcjonowanie grup nieformalnych

Przyczyny powstawania grup formalnych i nieformalnych są różne. Zatrudniając się w organizacji, ludzie wchodzą w grupy zorganizowane w danej firmie. Kierują się potrzebą zarabiania pieniędzy, wykonywania ulubionego zawodu czy też chęcią współdziałania z innymi. Będąc w organizacji, przypisani są do określonych stanowisk, w ramach określonej komórki organizacyjnej i struktury firmy. W ramach swoich zadań i obowiązków angażują się dobrowolnie lub pod przymusem w pracę zespołów zadaniowych, komitetów, rad, które są potrzebne organizacji. Praca w strukturze formalnej firmy jest dla nich niewystarczająca. Ludzie szukają innych rozwiązań, aby zaspokoić swoje ambicje, cele, oczekiwania. Wchodząc do grup nieformalnych, ludzie kierują się z różnorodnymi powodami, najistotniejsze z nich zostaną wymie­nione poniżej:

Przyciąganie interpersonalne. Ludzie, współpracując, kierują się wzajemnymi sympatiami oraz antypatiami. Do wcljpdzenia do grup nieformalnych przyczynia się wzajemne przyciąganie interpersonalne, które jest pochodną wielu czynników. Podobny sposób myślenia, osobowość, postawa, intelekt, poczucie humoru czy status ekonomiczny, a nawet fizyczna obecność zbliżają ludzi, tworząc zarodki powstawania grupy. Później grupy się rozrastają, a skład i zachowania w grupie się różnicują.

Działania grupowe. Ludzie poszukują kontaktów z innymi, chcą pracować wspólnie. Pragną wymieniać myśli, poglądy lub tylko porozmawiać. Pociągają ich określone działania, które przynoszą im satysfakcję, zaspokojenie ich pragnień i dążeń, wręcz dają możliwość przebywania w towarzystwie innych, np.: wspólne polowania, jogging, brydż, kręgle, wycieczki rowerowe i piesze, wieczory literackie i poetyckie, wyprawy do kina, teatru, na koncerty.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *