Zarządzanie grupami i zespołami – cz.2

Do ważniejszych filtrów zakłócających przepływ informacji należą:

  • Filtr kompetencji komunikacyjnych (odbiorcy i nadawcy) obejmuje przygoto­wanie i nabycie umiejętności przekazywania, nadawania i odbierania informacji, a także umiejętność doboru słów, zdań, treści, również rysunki, barwy, kolory wzbogacające układ plastyczny.
  • Filtr biograficzny (zarówno nadawcy, jak i odbiorcy) obejmuje bagaż przeżyć życiowych: wiek, płeć, rodzina pochodzeniowa, rodzina, w której obecnie funkcjo­nują, społeczność funkcjonowania, wykształcenie, zawód (zawody), doświadczenie życiowe, pozycja społeczna, które powodują i prowadzą do różnic w postrzeganiu

zjawisk, cech, ludzi zdarzeń, oraz ich ocena i rozumienie. Może to powodować zupełnie odmienne postrzeganie, rozumienie i interpretację tych samych infor­macji przez ludzi o różnym bagażu przeżyć i doświadczeń życiowych.

  • Filtr kulturowy obejmuje pochodzenie społeczne, wychowanie, przynależność do kraju, grupy społecznej, instytucji czy firmy, zawód wyuczony i wykonywany, status środowiska, rodzinę pochodzeniowa, rodzinę, w której aktualnie egzystują.
  • Filtr biologiczny – stan zdrowia, sprawności fizycznej, emocjonalnej intelektualnej i duchowej.
  • Filtr nastawienia (uprzedzenia) informacyjnego – odbiorca (a także nadawca) rejestruje i zapamiętuje z informacji tylko to, co spodziewa się lub pragnie usły­szeć, zobaczyć i przeżyć, natomiast ignoruje to, co układa się w sprzeczności z jego dotychczasową wiedzą, doświadczeniem, wierzeniami lub jest w sprzeczności z silnie odczuwanymi potrzebami.
  • Filtr emocjonalny (nadawcy lub odbiorcy) obejmuje przenoszenie stosunku emo­cjonalnego typu: lęk, nienawiść, zazdrość, zakłopotanie, miłość, zdenerwowanie, na treść komunikatu, powodując jego mylne odczytanie oraz interpretowanie.
  • Filtr językowy – tłumaczenie przekazu informacyjnego otrzymanego w innym języku jest także zależne od uwarunkowań kulturowych charakterystycznych znaczeń dla każdego z używanych języków. Filtr ten jest szczególnie ważny współcześnie w przypadku instytucji wielokulturowych. Przykładem może być przetłumaczenie na język polski „szkielet, konstrukcja domu” jako „kościotrup domu”.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *