Zarządzanie grupami i zespołami – cz.2

Istotną rolę w procesie komunikacji interpersonalnej odgrywa kształcenie pra­cowników w sposobach przekazywania informacji (nadawania i odbierania). Nie tyle więc same systemy informacyjne, ile właśnie sposoby przekazywania informacji pomiędzy pracownikami wpływają wyraźnie na efektywność organizacji. Diagnozując moc komunikacyjną, należy poddać analizie:

  • Przepływ informacji w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Analizy wymagają zatem następujące obszary:
  • struktura organizacyjna przedsiębiorstwa,
  • formalne i nieformalne kanały przepływu informacji,
  • specyfika zawodowa,
  • adekwatność informacji.
  • Źródła informacji, aby otrzymywać wartościowe informacje, które możemy wy­korzystać zgodnie z naszymi potrzebami, założeniami i wymaganiami.
  • Relacje osobiste pomiędzy osobami, które wchodzą w bezpośredni proces komu­nikacji.

Diagnozowanie mocy koegzystencji w organizacji

Wyższą formę kooperacji w zespole przyjmuje moc koegzystencji. Wyraża goto­wość do rezygnacji z partykularnych interesów na rzecz celów (wyższych), które stoją przed zespołem, aby wypracować potrzebuje wyniki. Wymaga od członków jednostki organizacyjnej nie tylko współpracy, ale także (a może przede wszystkim) „współmieszkania”, życia we wspólnocie, czyli uwzględniania i szanowania wzajemnych poglądów, aby współpracować ponad podziałami. Oznacza to, że skutki ustępstw czy domaganie się spełnienia żądań trzeba rozpatrywać i widzieć w czasie, uwzględniając zarazem dobro innych. Uwzględniając korzyści i zagrożenia widziane nie tylko z perspektywy dnia dzisiejszego, ale i przyszłości, która nadchodzi (zwykle nadspodziewanie szybko). Członkowie jednostki organizacyjnej, którzy wchodzą w skład zespołu zadaniowego, wywodzą się z różnych grup społecznych, różnią się wiekiem, wykształceniem, za­interesowaniami, postawą. Te podziały wprowadzają istotne różnice w ich statusie, roli i znaczeniu, postrzeganych poza zespołem zadaniowym.

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *