Zarządzanie grupami i zespołami – cz.2

Dodatkowo trzeba sprawdzić, uzupełniając analizę stanu naszych potrzeb za pomocą zestawu następujących pytań:        :

  • Czego nam jeszcze potrzeba?
  • Czy nie potrzebujemy czegoś zupełnie innego?
  • Czy nasze doświadczenia i wnioski potwierdzają nasze przeświadczenie o poziomie naszej wiedzy (a także umiejętnościach i doświadczeniu)?

Konsekwentne zbieranie informacji oraz precyzyjna, ukierunkowana ich analiza pozwalają na ustalenie potencjału intelektualnego kadry przedsiębiorstwa. Analizę tę można uporządkować za pomocą następujących grup pytań:

  • Czy posiadamy wiedzę i doświadczenie rzeczywiście potrzebne zespołowi? Czy w przedsiębiorstwie jest to wiedza odpowiednia? Czy wiedza ta jest skoncentrowana na tym, co daje dobre wyniki? Czym wyróżniamy się w porównaniu z innymi?
  • Jaka jest skuteczność wykorzystywania wiedzy w przedsiębiorstwie (zespole)? Czyta wiedza jest wykorzystywana właściwie? Czy koncentracja tej wiedzy jest dokonana właściwie? W jakim stopniu wiedza zgromadzona w przedsiębiorstwie (zespole) jest wykorzystywana w jego produktach (wyrobach, informacjach, usługach)?
  • Jak zwiększyć skuteczność wykorzystywania tej wiedzy? Jakie są braki z zakresu potrzebnej wiedzy? Co zostało pominięte łub przeoczone? W jaki sposób dążyć do poprawy skuteczności wykorzystywania tej wiedzy?
  • W jaki sposób dostosować tę wiedzę (a także umiejętności i doświadczenie) do każdego z celów i planów zespołu? Jaka jest minimalna liczba osób w poszcze­gólnych grupach i kategoriach zawodowych potrzebna do osiągnięcia celów? Ile osób w każdej grupie i kategorii można „wygospodarować” z posiadanego stanu osobowego? Ile osób w każdej grupie trzeba zatrudnić do realizacji zadań i planów? Jaka jest szansa uzyskania tych specjalistów na rynku pracy?
  • Jaki rodzaj szkolenia i doskonalenia (oraz w jakim zakresie) trzeba przeprowadzić dla właściwej realizacji zadań i planów zespołu?
  • Jak trzeba planować szczegółowe zadania, aby osiągnąć maksimum zarówno efek­tów, jak i zadowolenia? W jaki sposób selekcjonować i motywować najlepszych?

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *