Zarządzanie grupami i zespołami – cz.2

Do predyspozycji kreatywnych członków zespołu zadaniowego zaliczają się:

  • Pomysłodawca – siewca pomysłów. Pomysłowość jest jego główną cechą, czynią­cą z niego inicjatora twórczej aktywności zespołu. Inspiruje i prowokuje innych do tworzenia. Dostarcza największej liczby pomysłów. Bawi się problemami i pomysłami. Lubi rozpatrywać je z różnych punktów widzenia. Cechuje go pomy­słowość, inspiracja, fantazja, oryginalność, ale także obiektywizm oraz spojrzenie całościowe, w tym zdolność do widzenia spraw „z lotu ptaka”. Charakteryzuje się dużym poczuciem humoru. Dzięki fantazji potrafi z humorem zawsze odna­leźć wyjście ze ślepej uliczki, w którą zabrnął zespół. Jest dalekowzroczny nawet w odniesieniu do detali, chociaż drobiazgi woli przekazywać innym. Skłonny do rywalizacji, chociaż z przekory i inspiracji ostro krytykuje pomysły innych. Sam natomiast nie lubi być krytykowany. Nie lubi rutyny i biurokracji. Planowanie i trzymanie się harmonogramu nie jest jego mocną stroną. Uwielbia własne po­mysły i często się nimi zachwyca, zapominając o celach zespołu.
  • Analityk – dociekliwy aż „do bólu”! Poszukiwanie dziury w całym jest jego główną cechą i motorem działania. Jego obiektywny krytycyzm wzbudza zaniepokojenie, a nawet lęk. Zaletą jego jest natomiast umiejętność chłodnego przemyślenia prob­lemów oraz konsekwentne analizowanie sytuacji. Szybko wykrywa błędy i potrafi znaleźć igłę w stogu siana. Swoje poglądy wyraża prosto z mostu. Nie dąży do dominacji nad zespołem. Bywa nielubiany za swój bezpardonowy krytycyzm oraz celne wypowiedzi, bez obwijania w bawełnę. Wymaga bezwzględnej aprobaty dla swojej osoby i swoich poglądów.
  • Wykonawca, pracoholik. Specjalista o dużej wiedzy i doświadczeniu. Żyje pracą i tylko pracą, lubi w niej przodować. Poprzez swoją pracę inspiruje zespół do działania. Nie wdaje się w zbyteczne spory, gdyż nie ma na to czasu. Jest ekstra­wertykiem, a ponadto zrównoważony, cichy, spokojny. Lubiany w zespole. Umie słuchać i wysłuchać. Interesuje się życiem osobistym innych, potrafi wczuć się w ich problemy i próbuje sugerować rozwiązania. Jest mediatorem w sporach. Unika konfrontacji i napięć. Nadaje zespołowi ton i harmonię. Chętnie nawiązuje do pomysłów innych. Jest jednym z głównych filarów zespołu, który nie miałby wyników bez jego zaangażowania i pracowitości w dążeniu do celu.
  • Porządkujący, wykańczający – dbało doprowadzenie pracy do szczęśliwego za­kończenia, co jest jednym z ważniejszych, pracochłonnych i drobiazgowych zajęć, przesądzających jednak o jakości i estetyce prezentowanej pracy czy projektu. Jest perfekcjonistą. Spełnia ważną, nie zawsze docenianą rolę w zespole. Jest skrupulatny, zdyscyplinowany, z dużym poczuciem estetyki. Wszystko chce wykonać bardzo dobrze (często nawet lepiej! – co jest już bardzo niebezpieczne). Jest skłonny do pedanterii. Naprawdę z wielkim zaangażowaniem wykonuje zasadnicze, wykańcza­jące zadania, zawsze dbając o szczegóły. Podkreśla, że diabeł tkwi w szczegółach. Bywa uciążliwy. Nie jest ani szybki, ani spontaniczny. Cechuje go silna osobowość i bezpardonowe dążenie do estetycznego końca. W okresie niepowodzeń stara się przejąć odpowiedzialność na siebie. Jego przesadny perfekcjonizm i nadmierne poczucie obowiązku powodują kontrowersje w zespole, rodzą stresy i konflikty. Gdy nie jest doceniony, staje się hipochondrykiem. Narzekaniami działa innym na nerwy, powodując załamywanie się harmonii w zespole.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *