Zarządzanie grupami i zespołami – cz.2

Osobnym, lecz ważnym problemem jest uzyskanie właściwej, jak najpełniejszej integracji w pracy zespołu oraz w stosowaniu metod heurystycznych, służących do poszukiwania i znajdowania pomysłów lub tworzenia wariantów rozwiązania problemu. W tym celu stosuje się specjalne treningi, którymi zazwyczaj rozpoczyna się pracę nowo powołanego zespołu. W koncernie Siemensa zauważono, że nawet w przypadku gdy uczestniczące osoby w niedalekiej przeszłości przechodziły taki trening, to rozpo­czynając pracę nowego zespołu, należy powtórzyć treningi integracyjne i rozwijające metody twórcze, gdyż powoduje to lepszą, bardziej wydajną i skuteczną pracę.

Diagnozowanie mocy decyzyjnej w organizacji

Nawet najlepszy wariant pójdzie na półkę i nie zostanie wdrożony, jeśli nie uzyska akceptacji właściwego decydenta, nazywanego decydentem finalnym. Moc decyzyjną należy rozpatrywać w dwóch obszarach:

  • po pierwsze, decyzyjności bezpośredniego szefa komórki organizacyjnej,
  • po drugie, zależnie od siły i możliwości w dotarciu do finalnego decydenta.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *