Zarządzanie przedsiębiorczością – cz.1

Pojęcie przedsiębiorczości towarzyszy rozwojowi współczesnej mikroekonomii oraz różnym odłamom i kierunkom zarządzania jako dyscypliny. Od wielu lat pojawia się mnogość definicji, które świadczą o skali żywotności zjawiska, a także przypisywaniu pojęciu przedsiębiorczości nowych wartości i nowego sposobu widzenia. Świadczą też o nowym podejściu do traktowania i wykorzystywania przedsiębiorczości w rozwoju organizacji.

Pojęcie przedsiębiorczości w ujęciu ekonomiczno-społecznym i personalnym

W teorii i praktyce zarządzania coraz częściej podkreślany jest zorganizowany charakter przedsiębiorczości, objaśniający różne jej przyczyny, które pozwalają określać sytuacje sprzyjające przedsiębiorczości, czyli osiąganiu twórczych efektów podmioto­wych i procesowych. Dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą odchodzić od starych reguł tworzenia wartości i przechodzić do tworzenia i wykorzystywania nowych reguł.

Przy okazji warto zauważyć, że zarządzanie polską gospodarką jest wielkim obszarem zachowań przedsiębiorczych wolnych jednostek, wolnych organizacji i związanych z nimi grup pracowników i menedżerów. Każdego dnia w wielu sy­tuacjach gospodarczych, od drobnych inicjatyw do wielkich procesów, od małych i średnich przedsiębiorstw do wielkich korporacji i ich układów filialnych, przejawiają się różne formy przedsiębiorczości zorientowanej na lepsze wykorzystanie czynników wytwórczych w postaci potencjału materialnego i ludzkiego, potencjału finansowego, potencjału technologicznego, nowej wiedzy itp.

Na tej drodze gromadzony jest wielki potencjał doświadczeń rozproszonych i ich syntez, które wprowadzone w system edukacji na różnych poziomach kształcenia przyczyniają się do utrwalania nowych, przedsiębiorczych działań gospodarczych i nowej kultury przedsiębiorczości.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *