Zarządzanie przedsiębiorczością – cz.1

Zakres innowacji, zdaniem Schumpetera, ma charakter wszechogarniający i do­tyczy:

  • wprowadzania na rynek nowego produktu lub zmiany produktu istniejącego, w wyniku której zwiększa się jego jakość i użyteczność;
  • wprowadzania nowych lub ulepszonych technologii, które pozwalają zmniejszyć koszty przedsiębiorstwa;
  • otwarcia nowego rynku zbytu oraz innowacji o charakterze marketingowym;
  • zmian w organizacji przedsiębiorstwa zarówno wewnątrz, jak i między przedsiębior­stwami (np. tworzenie koncernu, holdingu lub innej formy monopolistycznej);
  • pozyskiwania nowych źródeł surowców i materiałów, które przyczynią się do zmniejszenia kosztów lub wpłyną na jakość produktów finalnych.

Zmiany w wymienionych zakresach można uznać za źródło przedsiębiorczości lub – jak podkreślają niektórzy autorzy – czwarty element zasobów ekonomicznych, które przedsiębiorcy przy pomocy przedsiębiorczości i innowacji potrafią lepiej wy­korzystać, osiągnąć wyższy zysk i wpływać na rozwój swojej firmy.

Integralną częścią wpływu innowacji na przedsiębiorczość jest czynnik ryzyka. Każda przedsiębiorczość i związane z nią innowacje traktowane są jako siły zmie­niające stan istniejącej równowagi w przedsiębiorstwie, sektorze, na danym rynku. Towarzyszące tym zmianom ryzyko powinno być nie tylko przewidywane przez przedsiębiorców, ale także ubezpieczane w celu zmniejszenia zagrożenia w przypadku niewystąpienia oczekiwanych efektów, agresywnego zachowania się konkurentów, których przedsiębiorca nie mógł w całości przewidzieć. Przedsiębiorcy w każdej decyzji uwzględniają różne skale ryzyka i jego niebezpieczeństwo w razie niepotwierdzenia się przewidywanych efektów.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *